Drobečková navigace

ÚVOD > SORTIMENT > TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelné čerpadlo LG Therma V vzduch - voda

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch – voda?

Využívá teplo obsažené v ovzduší k ohřevu vody. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky (hydrokit) s ovládáním. Chladivo v uzavřeném chladivovém okruhu, které skrze vzduchový výměník venkovní jednotky odebírá teplo venkovnímu vzduchu, je stlačováno rotačním kompresorem s invertorovým řízením a hnáno potrubím do vnitřní jednotky. Ve vnitřní jednotce je kvalitní nerezový deskový výměník, jehož prostřednictvím je předáváno teplo získané ze vzduchu topné vodě. Vestavěné oběhové čerpadlo pak žene ohřátou vodu do topného okruhu, např. podlahového topení. Využít lze ale také běžné radiátory nebo pokojové klimatizační jednotky (Fancoily). Tepelné čerpadlo je nejvhodnější instalovat do nového objektu a přizpůsobit mu návrh celého topného systému a systému ohřevu TUV. Je ale možno ho instalovat i jako další zdroj tepla stávajícího topného systému objektu, případně jím úplně nahradit stávající kotel.

Základní sestavu vnitřní a venkovní jednotky lze rozšiřovat. Je možno přidat akumulační nádobu nebo zásobník teplé užitkové vody případně i se slunečním kolektorem. K ohřívání TUV pak může být využito buď, tepelné čerpadlo nebo solární ohřev. Vše je řízeno elektronikou tepelného čerpadla.

Therma V funguje v rozmezí venkovních teplot od – 20 do 30°C. Teplota topné vody přitom může dosahovat až 55°C. Pro případ extrémně nízkých venkovních teplot není třeba pořizovat další, tzv. bivalentní zdroj tepla. Vnitřní jednotka je standardně vybavena dostatečně výkonným elektrickým dohřevem.

Tepelné čerpadlo Therma V funguje i v obráceném režimu. V případě potřeby jím tedy lze vodu v letním období i chladit.

Therma V se vyrábí ve čtyřech výkonech a to 9kW, 12kW, 14kW a 16kW.

Na tepelné čerpadlo lze sjednat sazbu na odběr elektřiny v celém objektu ve výhodných tarifech D55d a D56d. V kombinaci s vysokou účinností tepelného čerpadla je v současné době tento zdroj vytápění jeden z nejlevnějších.

Tepelné čerpadlo LG Therma V vzduch - voda

Přirozené řešení

Ekonomický systém díky vysokému koeficientu výkonu COP = 4,5.
Snížené emise CO2 v porovnání s plynovým nebo palivovým vytápěním.

KMB Progress nabízí:

  • Zpracování technického řešení
  • Vypracování cenové nabídky
  • Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla
  • Odborný servis

Technické parametry ke stažení:

Katalog tepelné čerpadlo vzduch-voda Therma V v PDF